Projectomschrijving Marcanti College

Marcanti College
 
Upgrade punten:
 
Verbouwing uit schoonmaaktechnisch oogpunt :
Er was veel stankoverlast in de toiletten, met name bij de jongens. Gedeeltelijke oorzaak was dat de ruimten moeilijk schoon te houden zijn door de toegepaste materialen. In de kerstvakantie zijn o.a. de vloeren vervangen door vloeistofdichte gietvloeren en tegelwanden zijn voorzien van voegvrije strakke panelen. Ook zijn de urinoirs vervangen voor een rvs- urinoirsgoot.

 

Verbouwing i.v.m. onderwijstechnische wijziging:
De lokalen van de zorgafdeling zullen veranderen in grote theorie lokalen. Ook wordt tijdens deze aanpassing groot onderhoud uitgevoerd aan de bestaande bouwkundige onderdelen.

 

Vervanging van lockers:
Dat de lockers na 10 jaar vervangen worden geeft tevens de mogelijkheid om met de lockers de verkeersruimte te definieren en opnieuw vorm te geven.
 
Aanpak slechte akoestiek:
Oplossen van de slechte akoestiek in het atrium. Door middel van akoestische doeken, elementen en hoogwaardige akoestische plafonds is een uitgebalanceerd ontwerp gemaakt welke het gebruikscomfort zal verhogen. Hierdoor zal de overlast tijdens lesuitval en pauzes drastisch verminderen.
 
Herinrichting van de aula:
De aula is nu een grote, niet gedefinieerde ruimte, die onoverzichtelijk is waardoor drukte en chaos overheerst. Door verschillende plekken te creeeren en tevens een chillruimte speciaal voor de bovenbouw te maken zal er meer rust in het gebouw komen.
 

 

 

 

Postbus 2728

1000 CS  Amsterdam

+31 (6) 19 900 373

Facebook

 

Linkedin

 

Pinterest

  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon
  • Pinterest App Icon