Projectgegevens De Wissel

De Wissel
Het oorspronkelijke schoolgebouw is ontworpen in 1954 door architect J.B. Ingwernsen. In het gebouw moesten 2 onderwijsvormen, VMBO en Pdd- Nos samengevoegd worden. Vanwege de kwetsbaarheid van de 2 verschillende groepen leerlingen was het noodzakelijk om het gebouw functioneel op te splitsen door intern te verbouwen en uit te breiden met een apart bouwvolume.
 
De uitbreiding refereert qua gevelstructuur, materialisatie en heldere functionele opzet aan het oorspronkelijke ontwerp, welke zich kenmerkt door een compositie van functioneel zichtbaar verschillende onderdelen. De overgang tussen bestaand en nieuw is daarom vormgegeven als een apart transparant element, waardoor beide onderdelen als aparte volumes te lezen zijn.
 
Om het oorspronkelijke gebouw en de beleving op vooral de begane grond zo min mogelijk aan te tasten is de zogenaamde plint zoveel mogelijk transparant vormgegeven. Dit zowel door plaatsing van een bijzondere functie (kantine),  met puien tot aan de vloer, als door de gangopzet met aan één kant lokalen. Hierdoor ontstaat er meer doorzicht vanaf de straat naar het binnenterrein en ontstaat een geringe diepte van het nieuwe bouwvolume.
 
Het gehele schoolgebouw is een licht, helder en ruimtelijk geheel geworden, geschikt voor leerlingen van deze tijd, waar leerlingen zich thuis voelen, mede ook door het rustige, natuurlijke kleur- en materiaalgebruik.

 

 

 

Postbus 2728

1000 CS  Amsterdam

+31 (6) 19 900 373

Facebook

 

Linkedin

 

Pinterest

  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon
  • Pinterest App Icon