Projectomschrijving AICS

AICS

Amsterdam International Community School - Esprit Scholen groep

 

In afwachting van nieuwbouw is er voor gekozen om 'tijdelijk' een leegstaand kantoorgebouw te hergebruiken als school. Het kantoorgebouw aan de Pr. Irenestraat werd gebruikt door Nauta dutihl advocaten.

 

In 2007 is door de AICS de helft van de begane grond en de helft van de 1e en 2e verdieping betrokken. Andere huurders waren de hotelschool Den Haag en kinderdagverblijf SKON.

 

De verbouwing bestond voornamelijk uit het vergroten en transformeren van aanwezige kantoorruimtes naar klaslokalen van ruim 60 a 70 m2. Ook zijn er o.a. een kantine, speellokaal, vaklokalen als bijv. scheikunde en een bibliotheek gecreeerd. De constructie en de beukmaten waren zeer geschikt voor deze wijziging. De hele opzet qua verkeersruimten, toiletten, trappenhuizen bleek ook geschikt voor de nieuwe functie. Wel moesten er aanpassingen gedaan worden in de brandcompartiment- eringen en brandscheidingen in verband met de nieuwe functie en strengere eisen ivm. leerlingaantallen. Voor deze fase is een gezamenlijke bouw- en sloopvergunning aangevraagd door MAX architectuur bv. Tevens is voor de ingebruikname een gebruiksvergunning aangevraagd en verleent.

 

In 2008 is de gehele 2e verdieping verbouwd en in gebruik genomen door de AICS in verband met de grote groei.

 

Waarna in 2010 de 3e verdieping werdt toegevoegd aan het schooloppervlakte.

 

In 2012 is de Hotelschool verhuist naar een ander gebouw waardoor het gehele gebouw vrij kwam met uitzondering van het souterrain. Interne verplaatsingen van functies en vergroten van ruimtes laat nogmaals zien hoe goed een oud kantoorgebouw zich laat transformeren naar een onderwijsgebouw.

Postbus 2728

1000 CS  Amsterdam

+31 (6) 19 900 373

Facebook

 

Linkedin

 

Pinterest

  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon
  • Pinterest App Icon