Omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)

1/1
1/1

De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen, sloopvergunningen  en milieuvergunningen.

 

De aanvragen kunnen worden ingediend voor bestaande bouw en voor nieuwbouw. Afhankelijk van uw wensen, de mogelijkheden binnen het beleid, de welstandscriteria en het bestemmingsplan kunnen wij  bepalen welke vergunningen noodzakelijk zijn.
 

Ook is het mogelijk een voorinformatieverzoek aan te vragen bij de gemeente. Er wordt dan gekeken naar de eisen met betrekking tot het beleid, de welstandscriteria en de bestemming.  Door een dergelijke aanvraag in te dienen kan op korte termijn uitsluitsel gekregen worden van de gemeente over de mogelijkheden zonder veel kosten te maken aan leges voor een vergunningsaanvraag.

 

Wij zullen altijd voorafgaand aan de indiening in overleg  gaan met de gemeente om zo door te spreken wat de mogelijkheden en eventuele problemen kunnen zijn. Ook is gebleken dat een vroegtijdig overleg met de brandweer gunstig is voor het verloop van de gehele procedure. 

Mochten uw plannen niet binnen de huidige bestemming passen dan kunnen wij voor u onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een vrijstelling of een wijziging van het bestemmingsplan.

 

Voor meer informatie of een offerte op maat, neem contact op voor de mogelijkheden.

Postbus 2728

1000 CS  Amsterdam

+31 (6) 19 900 373

Facebook

 

Linkedin

 

Pinterest

  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon
  • Pinterest App Icon