Gebruiksvergunning - gebruiksmelding

Vergunningstekening (gedeelte)

Vergunningstekening (gedeelte)

Prinses Irenestraat 59

Vergunningstekening tbv. functies

Vergunningstekening tbv. functies

Prinses Irenestraat 59

vergunningstekening tbv. brandcomp.

vergunningstekening tbv. brandcomp.

Prinses Irenestraat 59

vergunningstekening tbv. vluchtroute

vergunningstekening tbv. vluchtroute

Prinses Irenestraat 59

Een gebruiksvergunning is o.a. vereist in bouwwerken of inrichtingen waarin:

  • aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden gegeven;

  • aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

Wanneer er meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zijn in het pand, geldt er een meldingsplicht.

 

De gemeente bepaalt de voorschriften van de vergunning op advies van de brandweer. Het gaat dan om voorschriften over het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand.

 

Wij nemen u dit traject uit handen. Als eerste zullen wij een bezoek brengen aan het gebouw waarbij ik de bestaande situatie inventariseer. Daarna zullen wij in overleg met de gemeente treden om de benodigde informatie met hun door te nemen en evt. bestaande gebruiksvergunning op het gebouw inzien. 

 

Voor deze vergunning cq. melding zullen wij daarnaast meerdere tekeningen vervaardigen, nl:

  • overzichtsplattegronden met alle vereiste informatie;

  • plattegronden met de gebruiksfuncties in kleur;

  • plattegronden met brand compartimentering in kleur;

  • plattegronden met vluchtroutes in kleur.

 

Indien noodzakelijk zal er in samenwerking met  een brandtechnisch adviesbureau ontruimings- en capaciteitberekeningen gemaakt worden.

 

Voor meer informatie of een offerte op maat, neem contact op voor de mogelijkheden.

Postbus 2728

1000 CS  Amsterdam

+31 (6) 19 900 373

Facebook

 

Linkedin

 

Pinterest

  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon
  • Pinterest App Icon