Frisse scholen upgrade

STAP 1: PROGRAMMA VAN EISEN

 

Voordat je begint aan een verbouwing, upgrade en natuurlijk ook nieuwbouw is het goed om een omschrijving te maken van de wensen. Dus in het stadium van initiatiefnemen, vòòr het ontwerpproces. In dit Programma van Eisen wordt ook een belangrijk deel van de toekomstige exploitatiekosten vastgelegd. Denk met name ook aan doelstellngen zoals zeer lage onderhoudskosten, zeer lage energiekosten, lage schoonmaakkosten e.d. Deze moeten in het ontwerp direct vertaald kunnen worden.

 

Hierin kunnen ook prestaties van onderdelen vastgelegd worden, installatietechnische of bouwfysische prestaties maar ook omschrijvingen van goede en onderhoudsarme producten kunnen een onderdeel vormen. 

Het streven hierbij is om binnen de van overheidswege gestelde budgetten de wensen te realiseren waarbij de architectuur en dus de beleving niet naar de achtergrond geschoven hoeft te worden.

 

Wij kunnen u begeleiden de wensen te vertalen naar een Programma van Eisen. Of bij een kleine verbouwing of upgrade naar een beknopte technische omschrijving.

 

Voor meer informatie of een offerte op maat, neem contact op voor de mogelijkheden.

ENERGETISCHE  UPGRADE

 

Oude schoolgebouwen zijn vaak slecht geisoleerd. Het energieverbruik is hierdoor onevenredig groot en dit brengt hoge kosten met zich mee.

 

Voorbeelden van makkelijk te nemen maatregelen:

- isolatie van de gebouwschil;

 • isoleren van de kapconstructie (indien aanwezig). Dit kan op een redelijk makkelijke manier van binnenuit.

 • enkel glas vervangen voor HR++ glas of als het een historische gevel betreft het toepassen van achterzetramen.

- energiezuinige verwarming;

 • toepassen van zonnecollectoren voor de verwarming van tapwater voor de douches bij de gymzalen.

- energiezuinige verlichting;

 • daglicht is gratis dus gebruik het!

  • Zorg ervoor dat er veel daglicht kan binnenkomen, bijv. grotere raampartijen en geen bomen voor de ramen.

  • maak gebruik van daglicht geregelde verlichting.

 • plaats bewegingsdetectie in de gebruiksruimten, hierdoor blijft de verlichting niet onnodig branden. 

 • Ook toepassen van led- verlichting is een makkelijke maatregel.

 

Overige maatregelen vragen al snel een ingrijpendere renovatie welke een grotere investering eist . Dit moet echter niet gezien worden als een eenmalige uitgave, maar als een investering die over de gebruiksduur wordt terugverdiend.

 

Voor meer informatie of een offerte op maat, neem contact op voor de mogelijkheden.

bestaande situatie - ISOLATIE

bestaande situatie - ISOLATIE

kapverdieping met houten constructie en houten dakbeschot ongeisoleerd

situatie tijdens de bouw

situatie tijdens de bouw

binnenkant van het dakbeschot is voorzien van isolatie en gipsbeplating. Deze is geplaatst tussen de spanten zodat deze in zicht blijft.

nieuwe situatie

nieuwe situatie

Doordat de kapverdieping nu geisoleerd is, is het tevens mogelijk om hier een verblijfsruimte van te maken, hier de docentenkamer.

bestaande situatie - ISOLATIE

bestaande situatie - ISOLATIE

kantine met kozijnen met enkel glas in oorspronkelijke roedeverdeling

voorstel isolatie verbetering

voorstel isolatie verbetering

toepassing van achterzetramen aan de binnenzijde van de kozijnen. Hier zijn alleen de ramen met te openen bovenraam als aparte achterzetramen uitgevoerd. Overige als een geheel zonder tussendorpel. Ivm. schoonmaken zullen de ramen scharnierend uitgevoerd moeten worden.

nieuwe situatie

nieuwe situatie

Een haast onzichtbaar resultaat welke zowel thermisch als geluidsisolerend werkt.

bestaande situatie - DAGLICHT

bestaande situatie - DAGLICHT

speelzaal begane grond; door de slechte daglichttoetreding is het een donkere ruimte. Ook belemmeren de kolommen de ruimtelijkheid in de speelzaal.

3D rendering bestaande situatie

3D rendering bestaande situatie

3D rendering nieuwe situatie

3D rendering nieuwe situatie

Door het verhogen van de kozijnen kan meer daglicht de ruimte inkomen. Hierdoor heeft men minder vaak de verlichting nodig!

nieuwe situatie

nieuwe situatie

De verhoging van de kozijnen heeft een groot effect op de ruimte. De ruimte voelt hoger en is veel lichter. Door het verwijderen van 3 'onnodige' kolommen is een grote vrije ruimte ontstaan.

bestaande situatie - LUCHTKWALITEIT

bestaande situatie - LUCHTKWALITEIT

Het bestaande plafond is gesloopt waarna het nieuwe plafond hoger geplaatst kan worden.

bestaande situatie - LUCHTKWALITEIT

bestaande situatie - LUCHTKWALITEIT

Tevens kan door het gekozen ventilatiesysteem de grote vrije hoogte gehandhaafd worden.

nieuwe situatie - MATERIAALKEUZE

nieuwe situatie - MATERIAALKEUZE

hier is gekozen voor een berkenmultiplex lambrisering aan de ene kant en aan de andere kant een hoogwaardige gecoate lambrisering. Deze zijn beide goed schoon te maken.

wsv_3023+2.jpg

wsv_3023+2.jpg

wsv_2861+3.jpg

wsv_2861+3.jpg

VENTILATIE TECHNISCHE UPGRADE (+ upgrade goede luchtkwaliteit)

 

In oude schoolgebouwen is de ventilatie in o.a. de lokalen vaak slecht. Dit heeft grote invloed op de leerprestaties. Leerlingen maken aanzienlijk meer fouten bij te weinig frisse lucht. Elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot ongeveer 15% betere leerprestaties. Het zou zomaar de CITO -score kunnen verhogen.

 

Voorbeelden van makkelijk te nemen maatregelen:

- verlaging van de CO2- waarden door betere ventilatie is een eerste stap;

 • Is er ruimte qua hoogte in de gangen is het heel goed mogelijk om centraal of decentraal een ventilatiesysteem aan te leggen met zowel toe- als afvoer van lucht, zonder dat dit afbreuk doet op de vrije hoogte in de lokalen.

 • daarnaast is het heel goed mogelijk om het systeem CO2- afhankelijk te sturen.

- gebruik maken van het volume van de ruimte;

 • in oude gebouwen is vaak de hoogte tot de volgende vloerconstructie groot. Maak hier gebruik van door een verlaagd plafond zo hoog mogelijk te plaatsen. Het liefst op 3,2 tot 3,5 meter. Met een grotere vrije hoogte kan een goede luchtkwaliteit langer worden gegarandeerd.

- gebruik materialen die goed te reinigen zijn;

 • Een onderdeel dat ook met goede luchtkwaliteit te maken heeft is de schoonmaakbaarheid van materialen. Door een goede constructie en detaillering zal stof, vuil, vocht e.d. niet aanhechten. Tevens is een goede detaillering van belang voor het goed en makkelijk kunnen schoonmaken van de onderdelen.

 

Voor meer informatie of een offerte op maat, neem contact op voor de mogelijkheden.

ontwerp akoestische kubus baffles

ontwerp akoestische kubus baffles

Om een beheerste situatie te realiseren, moet er extra absorptie aangebracht worden in de vrije ruimte van de studieruimten.

ontwerp akoestische kubus baffles

ontwerp akoestische kubus baffles

Dit kan dmv, kubus baffles verspringend opgehangen in de vides.

ontwerp akoestische plafondpaneel

ontwerp akoestische plafondpaneel

ook kan extra absorptie toegepast worden met akoestische plafondpanelen.

ontwerp akoestisch tussenschot

ontwerp akoestisch tussenschot

Tevens kan er bij de computer werkplekken tussen de computers akoestische panelen worden geplaatst.

nieuwe situatie

nieuwe situatie

akoestische kubus baffles en plafondpaneel welke tevens meewerkt aan de spraakverstaanbaarheid.

nieuwe situatie

nieuwe situatie

akoestische kubus baffles en wandpaneel welke tevens als prikbord gebruikt kan worden.

nieuwe situatie

nieuwe situatie

akoestische kubus baffles en wandpaneel welke tevens als prikbord gebruikt kan worden.

nieuwe situatie

nieuwe situatie

akoestische kubus baffles en wandpaneel.

nieuwe situatie

nieuwe situatie

absorberende tussenschot welke hinderlijk geluid reduceert en tevens als privacy scherm werkt.

nieuwe situatie

nieuwe situatie

absorberende wandpanelen welke zowel een hoge geluidsreductie geven als een "warm" gevoel geven in de concentratiewerkplekken.

AKOESTISCHE  UPGRADE (akoestisch comfort)

 

NAGALMTIJD

In veel onderwijsgebouwen wordt helaas weing stilgestaan bij wat akoestiek doet voor de dagelijkse beleving van het gebouw. Dit geldt zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw. Hoge nagalmtijden, echo's en slechte verstaanbaarheid zijn zeer storend. Aan het eind van de dag kunnen docenten moe en afgebrand zijn. De hele dag hebben ze moeten werken om verstaanbaar te zijn in een klas waar de leerlingen veel lawaai lijken te maken. 

 

Het aanbrengen van verschillende akoestische voorzieningen zorgen al snel voor een ruimte waar het veel rustiger en  gemoedelijker verblijven is. De investering is veelal klein maar het effect groot. Zie voorbeelden.

 

Dat dit niet alleen geldt voor klaslokalen maar ook voor gymzalen, aula en/of kantines is duidelijk gebleken bij de verbouwing van het Cartesius Lyceum. Uitspraak van de rector: "Er zijn na de verbouwing veel meer leerlingen in het gebouw aanwezig maar het is veel rustiger in de school".

 

CONTACTGELUID

Voorbeelden van makkelijk te nemen maatregelen:

 • toepassen van akoestische ondervloeren; aangezien oude gebouwen veelal houten vloeren hebben, geeft dit veel contactgeluid naar de overige ruimten. Een goede en kostentechnisch haalbare maatregel is het toepassen van akoestische ondervloeren zoals estrich platen. Hinderlijke trillingen van vloeren door lopen/bewegen of muziek worden hierdoor nagenoeg geheel weggenomen.

 

GELUIDSISOLATIE IN HET GEBOUW

Voorbeelden van makkelijk te nemen maatregelen:

 • aanpassen van deuren, kozijnen en glas; door de aanwezigheid van openingen zoals deuren en ramen tussen lokalen onderling maar ook naar de gang kan er geluidsoverlast zijn tussen deze ruimten. Door deuren, kozijnen en glas aan te passen zal de geluidsoverdracht drastisch verminderen. 
 • Geluidproducerende activiteiten groeperen in een apart gebied.

 

Voor meer informatie of een offerte op maat, neem contact op voor de mogelijkheden.

bestaande trap naar soutterain

bestaande trap naar soutterain

Bestaande trap bestaat uit witte wanden, witte treden en witte leuningen. Deze kleuren geven geen beleving aan de ruimte en draagt niet bij aan de orientatie.

uiteindelijke keuze!

uiteindelijke keuze!

wanden zijn in aantrekkelijke vrolijke kleuren in blokken geschilderd met daarop de namen van de afdelingen die zich aan het einde van de trap zich bevinden. De trap is bekleed met een blauw tapijt. Aparte leuningen in verschillende kleuren voor volwassenen en kinderen.

nieuwe situatie

nieuwe situatie

nieuwe situatie

nieuwe situatie

bestaande situatie

bestaande situatie

beeld van de verkeersruimte zoals deze gebruikt werd door de vorige basisschool.

bestaande situatie

bestaande situatie

beeld van de verkeersruimte zoals deze gebruikt werd door de vorige basisschool.

kleurenvoorstel 2e verdieping

kleurenvoorstel 2e verdieping

Per verdieping is er voor gekozen om een andere kleur als basis te nemen. Dit versterkt de orientatie in het gebouw. 2e verdieping is blauw. Deze verdieping is voor de bovenbouw

kleurenvoorstel 1e verdieping

kleurenvoorstel 1e verdieping

1e verdieping is groen. Deze verdieping is voor de middenbouw

bestaande situatie

bestaande situatie

nieuwe situatie

nieuwe situatie

rustig kleurgebruik met accenten in de nissen.

bestaande situatie

bestaande situatie

nieuwe situatie

nieuwe situatie

rustig beeld door kleur- en materiaalgebruik. kapstokken in hout en kleuraccenten uitgevoerd. Lokaaldeuren zijn grote schuifdeuren welke geheel open kunnen tijdens gebruik gangen.

nieuwe situatie

nieuwe situatie

pantry op begane grond in accentkleur lavendel

nieuwe situatie

nieuwe situatie

pantry op 1e verdieping in accentkleur groen

nieuwe situatie

nieuwe situatie

pantry op 2e verdipeing in accentkleur blauw

ESTETISCHE UPGRADE

 

Dat een goed en uitgebalanceerd kleurenplan meewerkt aan de dagelijkse beleving en ook comfort van een gebouw wordt vaak vergeten. Dit kan op kleine schaal door bijv. de entree of een trappenhuis te restylen. Maar wat zou het opfrissen als de hele school een nieuw kleurenplan krijgt.

 

Kleur wordt door kinderen van verschillende leeftijden telkens anders waargenomen. Kleur helpt de ruimte te articuleren. Een kleurconcept is pas geslaagd als het de dagelijkse beleving positief beinvloed, de orientatie en de communicatie bevorderd. De ruimtelijke samenhang van ruimten wordt benadrukt waardoor orientatie een onderdeel van het schoolgebouw wordt.  

 

Voor meer informatie of een offerte op maat, neem contact op voor de mogelijkheden.

Postbus 2728

1000 CS  Amsterdam

+31 (6) 19 900 373

Facebook

 

Linkedin

 

Pinterest

 • Facebook App Icon
 • LinkedIn App Icon
 • Pinterest App Icon